Goede Doelen

De goede doelen van de Santa Run 2019

De Santa Runners lopen niet voor hun beste tijd ever, maar wel voor de fun én het inzamelen van zoveel mogelijk geld voor het goede doel. De opbrengst van de SantaRun komt ten goede aan drie geselecteerde goede doelen. Deze zijn gericht op kinderen uit Haarlem en omgeving met een achterstand, door ziekte, gebrek aan financiële middelen, of ander leed. 

We stellen de goede doelen van 2019 voor:

KinderUniversiteit Haarlem is een weekendschool voor nieuwsgierige, leergierige kinderen van 10 tot 14 jaar. Leerlingen maken twee jaar lang op zondagen kennis met kunst, cultuur, maatschappij en wetenschap. Ze duiken in een boeiende wereld waarmee ze van huis uit waarschijnlijk niet zo gauw in aanraking komen.

We zijn er voor gemotiveerde Haarlemse kinderen die opgroeien in situaties of buurten waardoor hun talenten minder worden aangesproken. We bieden hen een steun in de rug, zorgen ervoor dat kinderen steviger in hun schoenen staan. Bevlogen journalisten en doktoren, advocaten en architecten, rechters en politici laten hen op zondagen zien, horen en ervaren wat er bij hun vak komt kijken. 

Wij geloven dat Haarlemse talentvolle kinderen uit achterstandsituaties recht hebben op gelijke kansen om in de toekomst hun hoogste persoonlijke succes te behalen.

Na twee jaar KinderUniversiteit Haarlem hebben leerlingen:

  • Een breder perspectief op de toekomst
  • Meer zelfvertrouwen
  • Meer zicht op het eigen talent
  • De motivatie om hun talent te willen benutten
  • Verbeterde sociale vaardigheden
  • Een uitgebreider sociaal netwerk

De Weekend Academie Haarlem ontwikkelde het programma ‘De Grote Oversteek’ speciaal voor kinderen (en hun ouders) die de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school. De kinderen van de Internationale Taalklas Haarlem zijn twee jaar of minder in Nederland en maken zich klaar om te starten op de middelbare school. 
Beginnen op de middelbare school is altijd spannend, maar als je net in Nederland woont, je de taal en gewoontes nog moet leren  én je ouders je niet zo goed kunnen begeleiden, omdat ze zelf ook net in Nederland wonen, dan is het dubbel spannend. Al deze kinderen hebben een eigen verhaal, met vaak heftige ervaringen in hun jonge leven.
Tijdens de Grote Oversteek bereiden kinderen zich samen met hun ouders en de student-coaches van de Weekend Academie voor op de stap naar de middelbare school en na de zomervakantie blijven de student- coaches de kinderen en ouders de eerste zes maanden op hun nieuwe school ook begeleiden.
Door de bijdrage van Santa Run Haarlem kunnen de leerlingen van de Taalklas, die nu gestart zijn in groep 8, ook bij hun Grote Oversteek gecoacht worden. 


Stichting Hidup Baru, op het eiland van West-Timor, houdt zich bezig met de behandeling en revalidatie van lichamelijk gehandicapte kinderen in Indonesië. Het initiatief voor de oprichting is afkomstig van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van het klooster Alverna te Aerdenhout. Het eiland West-Timor is extreem arm waardoor er gebrek is aan educatie en medische voorzieningen . Kinderen met lichamelijke gebreken en/of afwijkingen worden extra hard getroffen en hebben geen zicht op een normale jeugd of toekomst  . Uit schaamte verbergen de ouders deze kinderen zelfs voor de medebewoners op de kampong!  Hidup Baru heeft tot doel deze “verborgen”kinderen door middel van educatie, therapieën en adequate medische behandelingen(door de vrijwillige inzet van Nederlandse en Australische chirurgen) een nieuw leven te geven.